บริษัท ทีซีพี อินคิวเบเตอร์ จำกัด

บ่มเพาะไอเดียนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มพลังให้โลกนี้ดีขึ้นสำหรับทุกคน

TCP Incubator

บริษัทในเครือกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่มีใจรักในการสร้างนวัตกรรมเครื่องดื่มและอาหาร โดยมุ่งให้ทั้งความรู้สำหรับการทำสตาร์ทอัพ และโอกาสในการร่วมลงทุน

สิ่งที่เราทำ

TCP Incubator ทำงานร่วมกับทีมงานผู้บุกเบิกและสตาร์ตอัพมากมาย เพื่อสร้างและพัฒนาความคิดใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง สนับสนุนการจัดอบรม คำปรึกษา เงินทุนตั้งต้น รวมทั้งช่วยเหลือด้านการหาพาร์ทเนอร์เพื่อการสร้างนวัตกรรมเครื่องดื่มและอาหารที่น่าสนใจและขยายผลต่อไป

 

ความมุ่งมั่นของเรา

TCP Incubator มองหานวัตกรรมใน 7 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ

 


การตลาดและ Adtech

 


E-commerce และค้าปลีก

 


โมเดลธุรกิจแบบ Disruptive

 


การผลิตและบรรจุภัณฑ์

 


ข้อมูลผู้บริโภคและตลาด

 

 


ไอเดียอื่นๆ

 

 

TCP Incubator Hack Days Winter 2019

เวทีประลองไอเดียของนักสร้างนวัตกรรม สัมผัสความท้าทายในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โจทย์หลักคือ “Kill the Bull” หรือการ disrupt “กระทิงแดง” แบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงานระดับโลกของกลุ่มธุรกิจ TCP วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2563

 

TCP Incubator x The Founders Square

โปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจออนไลน์ 12 สัปดาห์ ที่ช่วยสร้างโมเดลธุรกิจ พัฒนาแบบจำลองผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดและขยายธุรกิจในสเกลที่ใหญ่ขึ้น วันที่ 3 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2563

ข่าวสาร