ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถ
19 ตุลาคม 2563, สำนักงานใหญ่|Durbell
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงานที่รับ
ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถ

Responsibilities

 • ขับรถ ดูแลรักษารถ รวมถึงการควบคุมดูแลสินค้าบนรถให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมจัดส่งสินค้าให้แก่ร้านค้า
 • เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า เพื่อภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
 • มีส่วนร่วมรับผิดชอบกับพนักงานขายหน่วยรถในด้านธุรกิจ ในเรื่องยอดขาย การครอบคลุมร้านค้า การกระจายสินค้า และการจัดเรียงจัดโชว์ ในเขตขายที่ตนเองได้รับมอบหมาย โดยให้ดูแลของสินค้าทุก ๆ บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ บ.เดอเบลเป็นผู้จัดจำหน่าย ตามขั้นตอนการทำงานที่บริษัทฯ กำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถขับรถและมีใบขับขี่ หากมีใบขับขี่ประเภทที่ 2 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญในเขตพื้นที่/ร้านค้าในจังหวัดที่รับผิดชอบ
 • สามารถทำงานเป็นทริป ทริปละ 22 – 24 วัน ได้
 • ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ความคิดริเริ่ม
 • ความละเอียด รอบคอบ
 • ความซื่อสัตย์สุจริต

สนใจสอบถาม

 • คุณชนณพร ขำทับน้ำ ck@durbell.com
 • คุณพงศธร โคจรสวัสดิ์ pk@durbell.com

Durbell Company Limited 

288/1 Ekkachai Road Bangbon Bangkok 10150

Tel. 02-417-0400, 081-927-8866