พนักงานคลังสินค้า
19 ตุลาคม 2563, สำนักงานใหญ่|Durbell
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงานที่รับ
พนักงานคลังสินค้า

Responsibilities

 • ตรวจสอบเอกสาร และสินค้าจ่ายออกและรับเข้า (Direct Shipment)
 • รับผิดชอบการจัดเรียงสินค้าต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งดูแลและบันทึกการเบิก - จ่ายวัตถุดิบ
 • ดูแลการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงการตรวจสอบสภาพและการทำความสะอาดสินค้าอยู่เสมอ
 • จัดสินค้าให้ถูกต้องตามประเภทสินค้า จำนวนสินค้าในการจัดและนำออกทุกๆ รายการให้ถูกต้องตามเอกสารที่แนบมาเบิก
 • เช็คสต๊อคสินค้าคงเหลือ
 • ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวันให้ตรงกับสต๊อกการ์ด และเช็คความถูกต้องของสต๊อกการ์ด
 • ออกเอกสารทำคืนสินค้าเสียให้กับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
 • ดูแลความเรียบร้อยความสะอาดในคลังสินค้า
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ในการจัดเรียงสินค้า รวมทั้งการจัดเรียงแบบ FEFO / FIFO
 • สามารถเดินทางนอกพื้นที่ได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

สนใจสอบถาม

 • คุณชนณพร ขำทับน้ำ ck@durbell.com
 • คุณพงศธร โคจรสวัสดิ์ pk@durbell.com

Durbell Company Limited 

288/1 Ekkachai Road Bangbon Bangkok 10150

Tel. 02-417-0400, 081-927-8866