การดูแลพนักงานของเรา

1 มีนาคม 2563

โครงการ “ลุก ฉีด สุดพลัง” จากกลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมเป็นพลังช่วยประเทศสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

กลุ่มธุรกิจ TCP ตั้งเป้าหมายให้พนักงานทั้งหมดกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ได้ 70% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยจัดทำโครงการ “ลุก ฉีด สุดพลัง” สื่อสารให้พนักงานทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน เพิ่มสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวัคซีนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวิดีโอ และภาพข้อมูลแบบ Infographic อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเพิ่มวันลาหยุดพิเศษให้พนักงานสามารถลางาน หรือพาคนในครอบครัวไปฉีดวัคซีนโดยไม่ถือเป็นวันลาและหากเกิดผลข้างเคียงหลังการฉีดพนักงานสามารถหยุดงานเพื่อพักรักษาอาการได้เช่นกัน

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ยังร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มฉีดให้พนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทที่ไม่สามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนจากภาครัฐ ทำให้พนักงานในกลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับวัคซีน 4,916 คน หรือกว่า 95% ของพนักงานทั้งหมด นับเป็นพลังความตั้งใจขององค์กรที่มุ่งมั่นช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อบรรเทาวิกฤติโควิด-19 ในประเทศไทยให้เร็วที่สุด

และจากตัวเลขของพนักงานที่ได้วัคซีนครบถ้วนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ กลุ่มธุรกิจ TCP ได้จัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา วัคซีนทางเลือกชนิด mRNA กว่า 4,000 เข็ม แก่พนักงานเพื่อเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องอันจะช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อไวรัส

__________________________________________________________________

 

ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ป้องกันการระบาดในสถานที่ทำงาน

ในช่วงกลางปี 2564 ที่สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนักที่สุด การดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 จึงเข้มข้นขึ้นให้สอดรับกับสถานการณ์ โดยได้ดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมและสกัดกั้นการแพร่ระบาดในบริษัท ครอบคลุม 4 รูปแบบ ได้แก่

  • ตรวจแบบ RT-PCR 100% วิธีมาตรฐานสากลที่องค์การอนามัยโลกแนะนำในการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยดูจากสารพันธุกรรม RNA ของไวรัส
  • ตรวจแบบ Antigen Self-Test แจกชุดตรวจโควิด-19 แบรนด์ Panbio ผ่านมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้พนักงานและครอบครัวได้ใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เองที่บ้าน
  • ตรวจแบบ Pooled Samples วิธีการตรวจแบบรวมกลุ่มหาผู้ติดเชื้อโควิด-19

และแม้สถานการณ์แพร่ระบาดเบาบางลง บริษัทยังคงจัดสรรชุดตรวจ Antigen Self-Test ให้กับพนักงานได้ตรวจและแสดงผลการตรวจก่อนเข้าสำนักงานทุกวัน พร้อมออกนโยบายการเข้าสำนักงานเพิ่มเติม อาทิ การแจ้งชื่อการเข้าพื้นที่ล่วงหน้าหากไม่แจ้งจะไม่สามารถเข้าทำงานได้เพื่อควบคุมจำนวนคน เลี่ยงไม่ให้เกิดความแออัดในพื้นที่ทำงาน

__________________________________________________________________

 

บริหารพื้นที่สถานประกอบการโรงงานของบริษัทให้ปลอดโควิด-19

ทั้งตั้งรับและเชิงรุก

นโยบายความปลอดภัยด้านสุขภาพ  กลุ่มธุรกิจ TCP โดยโรงงานปราจีนบุรี ได้เตรียมแผนตั้งรับสถานการณ์โควิด-19 อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรคระบาดนี้จะไม่กระทบไปถึงสุขภาพอนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกระบวนการผลิตสินค้า และทำให้มีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีส่งมอบถึงผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์ของโรครุนแรงขึ้นโรงงานปราจีนบุรีได้ดำเนินเชิงรุกทันทีด้วยมาตรการ Bubble & Seal ซึ่งเป็นแนวทางควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีพนักงานทำงานรวมกัน 500 คนขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อในวงกว้าง ทั้งในโรงงานและชุมชนใกล้เคียง โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

  • พนักงานที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน จัดหารถรับส่งพนักงานตามหอพักและมีระบบติดตามการเดินทางระหว่างที่พักกับสถานที่ทำงาน พร้อมทั้งสุ่มตรวจหาเชื้อตามระยะเวลาที่กำหนด และหากติดเชื้อจะนำเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลทันที
  • พนักงานที่พักอาศัยอยู่ในที่ทำงาน จัดหาสาธารณูปโภคที่จำเป็นให้กับพนักงานอย่างครบถ้วน ดูแลชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างดี แยกพื้นที่การใช้งานทั้งห้องพัก ห้องอาหาร ห้องน้ำ ห้องพยาบาล จัดอาหารครบ 3 มื้อ จัดทำระบบลงทะเบียน ระบุพิกัดที่พักของพนักงาน ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี เป็นต้น

__________________________________________________________________

 

ดูแลพนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเต็มที่

จากสถานการณ์ระบาดหนักในช่วงกลางปี และเริ่มขยายเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศอย่างหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมที่รัฐบาลต้องประกาศล็อคดาวน์เพื่อควบคุมสถานการณ์ติดเชื้อ ซึ่งในความหนักหน่วงนี้ทำให้มีพนักงานของบริษัทติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามมาด้วย กลุ่มธุรกิจ TCP ไม่นิ่งนอนใจได้ออกนโยบายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งประสานโรงพยาบาลเพื่อรับพนักงานเข้ารักษาตัว

กรณีพนักงานอาการไม่รุนแรงแต่ไม่สะดวกกักตนเองที่บ้าน บริษัทได้จัดหาสถานที่กักตัวให้พนักงาน ทั้งที่สำนักงานใหญ่และโรงงานปราจีนบุรี  เพื่ออำนวยความสะดวกและลดการแพร่กระจายเชื้อในครอบครัว โดยสถานที่กักตัวได้จัดตั้งตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการเฝ้าดูอาการผ่าน CCTV  มีบุคลากรทางการแพทย์สอบถามอาการแบบ Real-time ผ่านการสื่อสารระบบ VDO conference หรือที่รู้จักในชื่อ Telemedicine ทำให้มั่นใจได้ว่าขณะที่กักตัว พนักงานจะได้รับการดูแลอย่างดีและปลอดภัยมากที่สุด

ต้นเดือนธันวาคม 2564 องค์การอนามัยโลก WHO ได้ประกาศพบเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ใหม่ที่เริ่มแพร่ระบาดหนักในพื้นที่แอฟริกาใต้และยุโรป บริษัทได้เตรียมแผนรับมือหากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อรุนแรงขึ้น โดยออกนโยบายการตรวจคัดกรองที่เข้มงวดขึ้นซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ที่จะออกประกาศให้พนักงานต้องตรวจ Antigen Self-Test ถี่ขึ้นจากเดิม 14 วัน ต้องตรวจ 1 ครั้ง เป็น 7 วัน ต้องตรวจ 2 ครั้ง (เริ่มนับจากวันที่เริ่มหยุดเทศกาลปีใหม่) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเข้าสู่พื้นที่สำนักงานและโรงงานตั้งแต่ต้นทางและทำให้เชื้อถูกจำกัดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างได้

__________________________________________________________________

 

ไม่มีการเลิกจ้าง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน

นอกจากจะไม่มีการเลิกจ้างพนักงานแล้ว กลุ่มธุรกิจ TCP ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่

กลุ่มธุรกิจ TCP ตระหนักถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดกับพนักงานทุกคน คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP ยืนยันว่า “จะไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน และยังคงจ่ายเงินเดือนพนักงานเต็มจำนวน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ เพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อระบาด และให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวเร็วขึ้น ผ่านการแถลงข่าวกับ สภาหอการค้าไทย ในหัวข้อ “รวมพลังภาคเอกชนสนับสนุนมาตรการหยุดยั้งโควิด-19”

__________________________________________________________________

 

ขานรับนโยบายของภาครัฐ เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จัดการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานทุกภาคส่วน พร้อมเน้นย้ำให้พนักงานพนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

กลุ่มธุรกิจ TCP เกาะติดสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้องมาแจ้งให้พนักงานทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เป็นการช่วยลดความเสี่ยงของพนักงานในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และไม่กระทำผิดต่อมาตรการของภาครัฐที่มีบทลงโทษทางกฏหมาย 

เริ่มด้วยสร้างความตระหนักรู้ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิดแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มการระบาด และมีมาตรการดูแลสุขอนามัยของพนักงานและสถานที่ทำงาน โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้พนักงาน เช่น เจลแอลกฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย Face Shield รวมถึงกล่องใส่อาหารเพื่อลดการปนเปื้อน พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และเพิ่มความถี่การทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสถานที่ทำงาน รวมถึงหอพักพนักงาน

เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริษัท ประกาศให้พนักงานงดการเดินทางโดยเครื่องบิน และการเดินทางไปต่างจังหวัดโดยไม่จำเป็นทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว พร้อมกำหนดให้พนักงานแจ้งประวัติการเดินทางทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัว มีการเฝ้าระวัง และกักตัวพนักงานที่มีประวัติใกล้ชิดผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อ 14 วัน

เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยงดการประชุมในห้องประชุม เน้นการประชุมผ่านออนไลน์ มีการจัดระยะห่างในที่ทำงาน และรถรับส่งพนักงาน พร้อมทั้งให้พนักงานบางส่วนทำงานจากที่บ้าน

ประกาศยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 และให้เป็นวันทำงานปกติตามประกาศของภาครัฐ โดยจะกำหนดวันหยุดชดเชยในโอกาสต่อไป พร้อมเน้นย้ำให้พนักงานอยู่บ้าน งดสังสรรค์ งดการสาดน้ำสงกรานต์ และที่สำคัญได้มีการย้ำเตือนให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดเคอร์ฟิว งดออกจากบ้านในช่วงเวลา 22.00 – 4.00 น. อย่างเคร่งครัด

      

__________________________________________________________________

 

สื่อสารเชิงรุกผ่าน LINE สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในวิกฤตโควิด-19

เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนัก แต่ไม่ตระหนกในภาวะวิกฤตโควิด-19 กลุ่มธุรกิจ TCP จึงจัดทำโปสเตอร์ และคลิปวิดีโอ ให้ข้อมูลและความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกวัน

ในภาวะวิกฤตที่เต็มไปด้วยข่าวลือมากมาย สร้างความสับสัน และตื่นตระหนกแก่พนักงาน บริษัทฯ จึงจัดทำรายการพิเศษ “COVID-19 อัพเดต” ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่พนักงาน โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงสร้างความตระหนักให้พนักงานฏิบัติตามมาตรการของบริษัทและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 โดยเน้นการสื่อสารเชิงรุก เสิร์ฟข้อมูลถึงมือ เป็นประจำทุกวัน และตอบทุกข้อสงสัยของพนักงานเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE

   

__________________________________________________________________

 

จัดทำเว็บไซต์เฉพาะกิจ เก็บข้อมูลการเดินทางและรับหน้ากากอนามัยของพนักงานในวิกฤตโควิด-19

เพื่อวางแผนจัดหาหน้ากากอนามัยให้พนักงานอย่างเพียงพอ และเฝ้าระวังแนวโน้มการแพร่ระบาดของ โควิด-19

กลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งมั่นดูแลสุขอนามัยของพนักงานทุกคนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเชื้อดังกล่าวจะหมดไปในเร็ววัน เพื่อที่ทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขดังเดิม แต่ในระหว่างที่เชื้อยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักและพนักงานยังมีการเดินทาง ทั้งเดินทางมาปฏิบัติงาน และเดินทางส่วนตัว ซึ่งล้วนมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งสิ้น บริษัทฯ จึงสร้างเว็บไซต์เฉพาะกิจ ที่มีชื่อว่า https://covid-19.tcp.com/ ขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการเดินทางประจำวัน และแผนการเดินทางช่วงวันหยุด รวมถึงข้อมูลการรับหน้ากากอนามัยของพนักงานที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ในระหว่างวิกฤตโควิด-19 โดยช่องทางนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการเดินทางออกจากบ้านของพนักงานได้ พร้อมทั้งสามารถจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อความต้องการของพนักงานอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

__________________________________________________________________

 

เพิ่มรถรับส่งพนักงาน ตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

เพิ่มจำนวนรถตู้รับส่งพนักงานเป็นเท่าตัว เพื่อดูแลพนักงานให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

หนึ่งในสวัสดิการที่กลุ่มธุรกิจ TCP มอบให้พนักงานประจำโรงงานผลิต จังหวัดปราจีนบุรี และบริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด คือ บริการรถรับ-ส่ง อำนวยความสะดวกในการเดินทางมาทำงานแก่พนักงาน เพื่อขานรับมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จึงได้เพิ่มจำนวนรถตู้รับ-ส่งพนักงานเป็นเท่าตัว พร้อมเพิ่มการเก็บข้อมูลแผนผังที่นั่งก่อนออกเดินทาง และเว้นระยะห่างระหว่างผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

   

__________________________________________________________________

 

เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

พนักงานที่ยังต้องเดินทางมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน และปฏิบัติงานภายนอก มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

นอกเหนือจากหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในที่ชุมชน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่กลุ่มธุรกิจ TCP ให้ความสำคัญ จึงได้กำหนดให้จัดพื้นที่การทำงานและปรับวิธีการปฏิบัติงานใหม่ เน้นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

   

__________________________________________________________________

 

ปกป้องสุขอนามัยของพนักงาน บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด ในกลุ่มธุรกิจ TCP

พ่นละอองฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสำนักงาน และบ้านพักพนักงาน เพิ่มความมั่นใจแก่พนักงานในความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด ในกลุ่มธุรกิจ TCP ดูแลปกป้องสุขอนามัยของพนักงาน โดยพ่นละอองฆ่าเชื้อโรคทั่วพื้นที่บริษัท และบ้านพักพนักงาน ซึ่งถือเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่พนักงานในเรื่องความสะอาดและปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

   

__________________________________________________________________

 

เพิ่มมาตรการดูแลพนักงานในทุกภาคส่วน

พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน และพนักงานที่ปฏิบัติงานภายนอกได้รับการดูแลและอุปกรณ์การป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างทั่วถึง

กลุ่มธุรกิจ TCP เพิ่มมาตรการดูแลพนักงาน ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน และผู้ที่ปฏิบัติงานภายนอก เริ่มจากการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานทุกคน โดยให้พนักงานที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านหรือไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจนกว่าจะหายเป็นปกติ เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนพนักงานและบุคคลภายนอกที่เป็นลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสกับจุดเสี่ยง ทั้งนี้พนักงานที่ปฏิบัติงานภายนอก มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมในการป้องกันเชื้อดังกล่าว ได้แก่ แอลกอฮอล์ล้างมือหรือสบู่ล้างมือประจำรถ พร้อมทั้ง Face Shield ไว้ให้พนักงานทุกคนใช้ในขณะปฏิบัติงานภายนอก

   

__________________________________________________________________

 

เตรียมการเชิงรุก ดูแลสุขอนามัยแก่พนักงานทุกรุปแบบ ป้องกันเชื้อโควิด-19

เพราะเราให้ความสำคัญกับสุขอนามัยของพนักงาน จึงเตรียมความพร้อมในการดูแลพนักงานและรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อทราบข่าวว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน และเริ่มกระจายไปยังต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจ TCP คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน ได้เตรียมความพร้อม จัดหาหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้ง Face Shield ไว้ให้พนักงานทุกคนใช้ในขณะปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสริมมาตรการดูแลสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในระดับมาตรฐาน ในสำนักงานส่วนกลาง  และจุดที่มีการสัมผัสร่วม  ทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมในการใช้งาน และทำความสะอาดยานพาหนะส่วนกลางของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอกทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังใช้งาน

   

__________________________________________________________________

ข่าวอื่นๆ