กลุ่มธุรกิจ TCP ยินดีกับความสำเร็จอาคารแสดงประเทศไทย Thailand Pavilion ในงาน “WORLD EXPO 2020 DUBAI”

21 เมษายน 2565

กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมเป็นหนึ่งในภาคเอกชนไทยสนับสนุนอาคารจัดแสดงประเทศไทย “Thailand Pavilion” ในงาน World Expo 2020 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565  โดยได้นำเครื่องดื่มหลากหลาย อาทิ เครื่องดื่มกระทิงแดงกระป๋องทอง เพียวริคุ เรดดี้ และแมนซั่ม ไปปลุกพลังความสดชื่นให้แขกผู้มีเกียรติระดับ VIP ที่เข้าเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทยตลอดงาน สร้างการรับรู้แบรนด์องค์กร TCP ที่มีแบรนด์สินค้ายอดนิยมที่หลากหลายตามคอนเซ็บ House of Great Brands

คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP  รับมอบเกียรติบัตรจากคุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในฐานะที่ร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้แก่อาคารจัดแสดงประเทศไทย “Thailand Pavilion”  ให้ได้แสดงศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลก

อาคารจัดแสดงประเทศไทย “Thailand Pavilion”   ครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “Connecting Minds, Creating the Future หรือ เชื่อมความคิด สร้างอนาคต”ตลอดระยะเวลาการจัดงานกว่า 6 เดือน อาคารจัดแสดงประเทศไทย “Thailand Pavilion” ได้ต้อนรับผู้มาเยือนกว่า 2.35 ล้านคน หรือร้อยละ 9.8 จากจำนวนผู้เข้าชมงานทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 7 อาคารแสดงประเทศไทยสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมจากนานาประเทศทั่วโลก ด้วยการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงประจำวันกว่า 900 รอบ การแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกับประเทศต่าง ๆ อีกกว่า 20 ประเทศ เพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกิจกรรมพิเศษจากหน่วยงานพันธมิตรและสร้างโอกาสเจรจาธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการไทยในด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

เกี่ยวกับ World Expo 2020

ธีมหลักการจัดงาน World Expo 2020 Dubai คือ ‘Connecting Minds, Creating the Future’ หรือ “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต” เปรียบเสมือนสัญญาณที่จะส่งต่อให้ทุกคนร่วมใจกันพัฒนาโลก และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาคองค์กรและภูมิศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริมการนำเสนอนวัตกรรม ซึ่งแนวคิดหลักยังถูกย่อยออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

  1. โอกาส (Opportunity)
  2. การขับเคลื่อน (Mobility)
  3. ความยั่งยืน (Sustainability)

          พื้นการจัดงานทั้งหมด 4.3 ตารางกิโลเมตร หรือเทียบเท่าสนามฟุตบอล 600 สนาม โดยอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ตั้งอยู่ในพื้นที่โซน Mobility บนพื้นที่ 3,606 ตารางเมตร หรือ 2.25 ไร่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยได้รับมาผ่านการจัดนิทรรศการทั้ง 4 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1: Thai Mobility จัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองและราชรถจำลอง ให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของคนไทยในอดีต ห้องที่ 2: Mobility of Life นำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ห้องที่ 3: Mobility of the Future นำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 360 องศา แสดงภาพในอนาคตของประเทศไทยที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และ ห้องที่ 4: Heart of Mobility นำเสนอภาพยนตร์สั้น บอกเล่าเรื่องราวเสน่ห์ของประเทศไทยในหลากหลายมิติ

ข่าวอื่นๆ