กลุ่มธุรกิจ TCP จัดงานนิทรรศการ “เกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน” โชว์ความสำเร็จจากโครงการฯ สู่ผลผลิตที่จับต้องได้ เดินหน้าปลุกพลังเพื่อวันที่ดีกว่าไปด้วย

15 พฤษภาคม 2566

กลุ่มธุรกิจ TCP และบริษัท เดอเบล จำกัด ร่วมกับภาควิชาการการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานนิทรรศการ “เกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน” แสดงผลงานความสำเร็จของโรงเรียนในโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันทั้ง 13 แห่ง ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ จนทำให้มีผลผลิตป้อนเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันและยังสามารถนำไปแปรรูปได้มากมาย พร้อมขยายผลสู่ครอบครัวนักเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับครอบครัว ชุมชน และผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนช่วยลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและชุมชนจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์

นางสาวนุชรี อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านและพันธมิตรของเราที่ได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน มาจัดแสดงในวันนี้ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม และหวังว่าโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันจะเป็นแรงบันดาลใจในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ และร่วมปลุกพลังเพื่อวันที่ดีกว่าไปพร้อมกัน อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดีขึ้นได้กับทุกคน

นายสุรชัย จงเลิศวราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอเบล จำกัด ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า โครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันเป็นโครงการที่เดอเบลและกลุ่มธุรกิจ TCP มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะเราได้เข้าไปมีที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมให้เด็ก ๆ ได้มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้แก่โรงเรียน ชุมชน และสังคมในท้องถิ่นที่เราเข้าไปทำธุรกิจ ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน “TCP Sustainability Framework” อีกด้วย

ภายในงานนิทรรศการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการฯ ที่น่าสนใจ อาทิ สินค้าข้าวพื้นเมือง ข้าวหอมปทุม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ จังหวัดปทุมธานี ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาดุกฟูและปลาดุกแดดเดียว จากโรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) ซึ่งส่งเสริมให้เด็กเลี้ยงปลาดุกที่มีโปรตีนสูง ต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผักคะน้า จากโรงเรียนวัดทศทิศ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและชุมชนได้อีกทาง

ข่าวอื่นๆ