25 มกราคม 2564

กลุ่มธุรกิจ TCP ผนึกสาธารณสุขช่วยพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด ส่งมอบอุปกรณ์จำเป็น ร่วมสกัดระบาดรอบใหม่

28 ธันวาคม 2563

กลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับรางวัล "Siyuan Project Poverty Alleviation Foundation Special Contribution Award" ในการต่อสู้กับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19​ จากมูลนิธิบรรเทาความยากจนของประเทศจีน

14 ธันวาคม 2563

กลุ่มธุรกิจ TCP มีบทบาทอย่างไรในการช่วยบรรเทาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

26 พฤศจิกายน 2563
การพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจ TCP รวมพลคนรุ่นใหม่ นำอาสาสมัคร TCP Spirit เรียนรู้ “บ้านตุ่นโมเดล” ต้นแบบการจัดการน้ำชุมชน

ข่าวสาร

กรองโดย:
Copyright © 2020 T.C. Pharmaceutical Industries Company Limited, All rights reserved.