แบบฟอร์มคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


สามารถกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Request Form )

กด Link หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้