กลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน การันตีด้วยสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ”

กลุ่มธุรกิจ TCP ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคอ้วน (Obesity) ที่กำลังเผชิญกันทั่วโลก จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตราสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” จาก สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นเครื่องหมายรับประกันเรื่องโภชนาการ ถูกหลักสุขภาพ และยังต้องการช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ใส่ใจ และพิถีพิถันในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น