ด้วยเจตนารมย์ของกลุ่ม TCP ที่จะเป็นองค์กรที่รวมพลังความดีงามต่างๆ ของไทย มอบพลังบวกสู่สังคม เรายังพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือ ค้ำจุนสังคมด้วยการแบ่งปันสิ่งต่างๆ ทั้งบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่คนในสังคม โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งน้ำท่วม ภัยหนาว รวมทั้งบริจาคเพื่อการกุศลต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นไปภายใต้กรอบความยั่งยืน (Sustainability Framework) ที่เราได้ยึดถือเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ช่วยเหลือภัยหนาว

บริจาคต่างๆ