ตำแหน่งงาน

สำหรับฝากประวัติ กรณีไม่พบตำแหน่งงานว่างที่สนใจ
QAQC_OEM Manager ประจำโรงงานปราจีนบุรี
Assistant Training Manager
Corporate Affairs Manager
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ - งานก่อสร้าง ประจำโรงงานปราจีนบุรี
Senior Internal Audit Officer
Assistant Purchasing Manager
พนักงานขับรถเติมสินค้า ประจำ ที.จี. เวนดิ้ง เอกชัย ซอย 100
OEM Manager
Graphic and Multimedia Designer
นักวิทยาศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory test)
Asst. Brand Manager
Tax Specialist
Financial Planning & Analysis Manager
ผู้จัดการแผนกพัฒนาโครงการก่อสร้าง (วิศวกรโยธา) - ประจำโรงงานปราจีนบุรี
Warehouse Section Manager (Prachinburi Plant)/ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง(ประจำโรงงาน จ.ปราจีน)
Asst. R&D Product Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Logistics Officer/ Senior Officer
Procurement Manager
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ/ทะเบียนผลิตภัณฑ์/Government and Regulatory Affairs Officer
Property Officer/เจ้าหน้าที่อสังหาริมทรัพย์
Sr. Purchasing Officer - Packaging /เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส - บรรจุภัณฑ์
Assistant IT Project Manager
Demand Planner Manager
Assistant Business Development Manager (International market)
Brand Manager – International Business