Image Header

ติดต่อเรา

บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด

บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ : 288 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด (สาขาที่ 1)
ที่อยู่ : 8 ซอยเอกชัย 100 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด (สาขาที่ 2)
ที่อยู่ : 281 หมู่ที่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด (สาขาที่ 3)
ที่อยู่ : 123 หมู่ที่ 4 ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000

โทร : +662 453 0512-4
โทรสาร : +662 453 0515
อีเมล : tgcenter@tgvending.com
เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ 08:00-17:00

แผนที่

ติดต่อสอบถามระบบร้องเรียนออนไลน์

ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็น “สุดยอดองค์กรของคนไทย ที่รวมพลังความดีงามต่างๆ ของประเทศไทยด้วยสินค้าและการบริการที่ยอดเยี่ยม ส่งต่อไปสู่เวทีโลก เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทย และคนไทยทุกคน” กลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้

เข้าสู่ระบบร้องเรียน