TCP ดูแลฮีโร่ที่เสียสละเพื่อผู้อื่น แจกกระทิงแดง-สปอนเซอร์เย็นๆ ให้ดื่มฟรี

มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เปรียบเสมือน “ฮีโร่” ซึ่งยังไม่ได้รับการสดุดีในวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เขาเหล่านี้ คือ พนักงานส่งอาหารและพัสดุ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้มีจิตอาสาทุกคน

คุณศุภชัย จุนเกียรติ ผู้อำนวยการสายงานการตลาดโกลเบิล กลุ่มธุรกิจTCP กล่าวว่า “ช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ เป็นเวลาซึ่งกลุ่มคนที่ทำงานหนักเพื่อให้คนส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยไม่สะดุด น่าจะได้รับพลังใจและการดูแล เนื่องจากภารกิจในแต่ละวันหนักหน่วงและอยู่ท่ามกลางอากาศร้อนจัด อีกทั้งหลายๆ ท่านก็ได้รับผลกระทบจากการปิดตัวชั่วคราวของภาคธุรกิจ ดังนั้น เราจึงขอทำหน้าที่ส่งพลังใจและพลังกายให้พวกเขาสามารถนำพาชีวิตและสังคมให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” 

กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ทยอยส่งความห่วงใยและปรารถนาดีไปให้ฮีโร่เหล่านี้ ผ่านทางเครื่องดื่มกระทิงแดงและสปอนเซอร์เย็นๆ รวมกว่า 1 ล้านขวด โดยส่งให้ดื่มฟรีในจุดต่างๆ ที่ฮีโร่ของเราไปทำหน้าที่ในทุกๆ วัน และมอบหน้ากากอนามัยทางเลือก ถุงมืออนามัย และถุงยังชีพตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เพื่อแทนคำขอบคุณจากใจ