กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ กับสภากาชาดไทย

กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักโครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย หรือ "วิ่งกระตุกหัวใจ" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารายได้ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) จำนวน 1,500 เครื่อง


 

โดยคุณนุชรี อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ TCP เป็นตัวแทนบริจาคเงิน 5 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อและส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชนไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศและเพื่อเป็นการ "ส่งต่อพลังชัยชนะ" แก่สภากาชาดไทยซึ่งได้ตั้งเป้าหมายยอดบริจาคไว้ 125 ล้านบาท มาร่วมกันสมทบทุนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ไปด้วยกัน