แมนซั่ม ฝาเทา สูตรน้ำตาลน้อย ลดน้ำตาล 75% ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพ

จากโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของแมนซั่ม กับแมนซั่ม ฝาเทา สูตรน้ำตาลน้อย ที่ลดปริมาณน้ำตาลลง 75% เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในลูกค้ากลุ่มรักสุขภาพ โดยมี 3 สูตร ให้เลือก และยังได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข แสดงว่าได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่ามีปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมกับภาวะโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย สามารถดูเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพได้บนฉลากเครื่องดื่มแมนซั่ม ฝาเทา สูตรน้ำตาลน้อย

 

• สูตร 1 เครื่องดื่มแมนซั่ม ฝาเทาน้ำตาลน้อย ขวดสีฟ้า มีคอลลาเจน วิตามินซีสูง ซิงค์ “สดชื่น ดูดี น้ำตาลน้อย”
• สูตร 2 เครื่องดื่มแมนซั่ม ฝาเทา น้ำตาลน้อย ขวดสีแดง มีแอล-กลูตาไธโอน วิตามินซีสูง วิตามินอีสูง และซิงค์ “สดชื่น หน้าใส น้ำตาลน้อย”
• สูตร 3 เครื่องดื่มแมนซั่ม ฝาเทา น้ำตาลน้อย ขวดสีส้ม มีแอล-คาร์นิทีน สารสกัดจากถั่วขาว และผงกระบองเพชร “สดชื่น หุ่นเฟิร์ม น้ำตาลน้อย”

 

เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ เป็นเครื่องหมายให้ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรค NCDs เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน สามารถดูสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพได้ที่ฉลากแมนซั่ม ฝาเทา สูตรน้ำตาลน้อย ทั้ง 3 รสชาติ