เดอเบล ขยายฐานลูกค้านอกกลุ่มธุรกิจ TCP 
ลุยขึ้นที่หนึ่งธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 

 

 

 

กรุงเทพฯ (9 ธันวาคม 2562) – เดอเบล บริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 17 ปี ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจ ครั้งสำคัญกับคู่ค้ารายใหม่ 3 ราย คือ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว และ บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพ ศักยภาพและประสิทธิภาพการกระจายสินค้าของเดอเบลที่ทั่วถึง รวดเร็ว และครอบคลุมร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 140,000 ร้านค้า ทั้งโมเดอร์นเทรด ร้านสะดวกซื้อ ร้านโช่ห่วย และร้านค้าย่อย มั่นใจยอดขายสินค้านอกกลุ่มธุรกิจ TCP เติบโตอีก 20 %  

 

นายสุรชัย จงเลิศวราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอเบล จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือกับคู่ค้ารายใหม่ 3 ราย เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในขีดความสามารถของทีมงาน และบริการของเดอเบล ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้น แต่เดอเบลจะเป็นพันธมิตรที่ให้คำปรึกษา และช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจให้กับคู่ค้าได้อย่างครบวงจร ด้วยการใช้จุดแข็งด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัย กับเครือข่ายสาขาที่มากกว่า ผสานเข้ากับการขยายช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ใหม่ๆ เสริมด้วยการนำบิ๊กดาต้า (big data) เข้ามาช่วยศึกษาข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และ มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแผนธุรกิจ 3 ปี เพื่อให้ไปถึงยอดขาย 30,000 ล้านบาท”

 

สำหรับสินค้าใหม่ 3 แบรนด์ ที่วางใจให้เดอเบลจัดจำหน่าย ประกอบด้วย

 

“การที่ มอนเดลีช และ วาไรตี้ ฟู้ดส์ ไว้วางใจให้เดอเบลบริหารจัดการด้านการจัดจำหน่าย ทำให้พอร์ตสินค้าในกลุ่มขนมและของว่างของเดอเบลขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นความไว้วางใจของผู้บริหาร เครื่องดื่ม GSD (จี.เอส.ดี) ตราโสมเกาหลีตังกุยจับ ในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ตอกย้ำความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของเดอเบล ที่สามารถรองรับและบริหารสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าของกลุ่มธุรกิจ TCP ได้โดยไม่มีข้อจำกัด” 

 

“เดอเบล มุ่งมั่นทำงาน เพื่อก้าวเป็นหนึ่งในธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ให้บริการกับคู่ค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพิ่มผลักดันสัดส่วนคู่ค้ารายใหม่ที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ TCP จากเดิม 40% ขึ้นเป็น 60% ตามแผนธุรกิจ 3 ปีที่วางไว้” นายสุรชัย กล่าว

 

ปัจจุบันเดอเบลนอกจากจะจัดจำหน่ายสินค้าให้กับสินค้าในกลุ่มธุรกิจ TCP แล้ว ยังจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับคู่ค้ารายอื่นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือองค์กรขนาดใหญ่ อาทิ โอวัลติน แบรนด์ซุปไก่ กาแฟเพรียว โกปิโก้ บริ๊งค์เชค เชค เครื่องดื่มหวานใจ โทฟุซัง UHT วิตอะเดย์ ขนมเบง เบง แคลชีส  มอลคิสท์ แยมโอแยม เป็นต้น