DURBELL ส่งมอบ “ห้องสมุดนี้...พี่ให้น้อง” โรงเรียนบ้านหนองข่า

เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เดอเบล จำกัด (สาขาชลบุรี) ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมกับกลุ่มนิสิตสารสนเทศอาสา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน ยกขบวนทีมจิตอาสาไปยังโรงเรียนบ้านหนองข่า ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนโฉมห้องสมุดที่ทรุดโทรมของเด็กๆ ให้มีบรรยากาศและสุขลักษณะที่ดีขึ้น และถือเป็นห้องสมุดแห่งที่ 2 ของโครงการ "ห้องสมุดนี้...พี่ให้น้อง ปีที่12" ที่ทางบริษัท เดอเบล จำกัด มุ่งมั่นเดินหน้าโครงการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งตามหลัก "Caring – การดูแลห่วงใยสังคม" ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร (iTCP) ที่เราทุกคนเชื่อว่า "ยิ่งให้ยิ่งได้" เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กไทย โดยตลอด 12 ปีที่ผ่านมา บริษัท เดอเบล จำกัด ได้ปรับปรุงห้องสมุดให้กับเด็กๆ อย่างต่อเนื่องกว่า 500 โครงการ

ชมภาพความประทับใจของเพื่อนพนักงานผู้มีจิตอาสาจากแกลเลอรีด้านล่างได้เลย