เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)
19 ตุลาคม 2563, สาขาปราจีนบุรี|T.C. Pharma
รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงานที่รับ
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

  1. ติดตั้ง ระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อให้รองรับการใช้งานภายในองค์กรและพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ปรับปรุง แก้ไข ปัญหา ระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์สารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  3. ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติงาน และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

สถานที่ปฏิบัติงาน

39 หมู่ 13 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,คอมพิวเตอร์ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ผ่านงานด้านการบริหารจัดการ Hardware , Software และ Network
  3. มีความรู้ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ และระบบ Network
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องาน
  5. ทำงานวันจันทร์-เสาร์ กรณีผ่านทดลองงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์

ชื่อผู้ติดต่อ วารี  ส้มแก้ว

โทร.037-239-239 ต่อ 2687 ,2700