'เดอเบล' เสริมแกร่งกระจายสินค้าให้ 'โอวัลติน' ต่อเนื่องปีที่ 14

16 กุมภาพันธ์ 2567

จากบริการที่ยอดเยี่ยมตลอด 13 ปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัท เดอเบล จำกัด ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ โอวัลติน เลือกเป็นพันธมิตรในการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์โอวัลติน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 และเดอเบลยังได้สิทธิ์ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอวัลตินทุกประเภท ทั้งชนิดผง ยูเอชที และขนม พร้อมบริการดูแลแบบครบวงจรในช่องทางหน่วยรถแบบ Exclusive

ทั้งนี้ เดอเบล มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการคู่ค้าได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อาทิ การรับสินค้า การกระจายสินค้า การให้คำปรึกษา วางแผนการตลาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และวางแผนที่แม่นยำอย่างมืออาชีพ ช่วยให้คู่ค้าทำตลาดและขยายฐานไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีความพร้อมรองรับความต้องการของลูกค้ารายใหม่ๆ ที่จะเข้ามาใช้บริการใหม่ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้ง บริการคลังสินค้า บริการ Fulfillment และบริการ Co-Packing มีช่องทางการจัดจำหน่าย มีหน่วยรถและทีมรถที่หลากหลาย ช่วยกระจายสินค้าได้กว้างและรวดเร็ว สร้างประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เข้าถึงกว่า 140,000 ร้านค้า

ข่าวอื่นๆ