กลุ่มธุรกิจ TCP รับรางวัล The Most Impactful Corporate จากเวที Future Trends Ahead & Awards 2024

23 กุมภาพันธ์ 2567

กลุ่มธุรกิจ TCP โดย นางสาวอาจรีย์ สุวรรณกูล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร รับรางวัล The Most Impactful Corporate หรือรางวัลองค์กรที่เป็นที่สุดด้านการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อวงการธุรกิจ จากเวที Future Trends Ahead & Awards 2024 ที่ผ่านการคัดสรรและตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยรางวัลดังกล่าวตอกย้ำความเป็นองค์กรต้นแบบแห่งอนาคตของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างผลกระทบในทางบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ถือเป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ใส่ใจซัพพลายเชนและสามารถต่อยอดธุรกิจให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ รวมถึงเป็นองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ ส่งเสริมการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

สำหรับ Future Trends ถือเป็นสื่อผู้นำด้านความคิดและผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีการตลาดและนวัตกรรมชั้นนำของประเทศไทย ขณะที่การจัดงานมอบรางวัล Future Trends Ahead & Awards ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว

ข่าวอื่นๆ